1Weather: Forecast & Radar

1Weather: Forecast & Radar

Miễn phí 4.5

Có sẵn cho: Android, iOS,

Giá:
Miễn phí
Chuyên mục:
Phiên bản:
All
Nguồn:
Android - iOS
Hệ thống:
Android, iOS,
Đánh giá:
4.5

Thông tin ứng dụng 1Weather

1Weather là một ứng dụng thời tiết được phát triển bởi One Louder LLC. Ứng dụng này cung cấp các dự báo thời tiết chính xác, chi tiết và cập nhật theo thời gian thực cho hơn 2 triệu địa điểm trên toàn thế giới.

Thông tin ứng dụng 1Weather

  Thông tin ứng dụng 1Weather

Những tính năng chính của 1Weather

  • Dự báo thời tiết chính xác: 1Weather sử dụng dữ liệu từ các nguồn uy tín như Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS) và Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia (WDT) để cung cấp các dự báo thời tiết chính xác nhất có thể.
  • Chi tiết dự báo: 1Weather cung cấp các dự báo thời tiết chi tiết theo giờ, hàng ngày và hàng tuần. Bạn có thể xem dự báo nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió, điều kiện thời tiết, v.v.
  • Cập nhật theo thời gian thực: 1Weather cập nhật dự báo thời tiết theo thời gian thực để bạn luôn nắm bắt được tình hình thời tiết hiện tại.
  • Bản đồ radar: 1Weather cung cấp các bản đồ radar trực tiếp để bạn có thể theo dõi các điều kiện thời tiết nguy hiểm như bão, lốc xoáy, mưa đá, v.v.
  • Chăm sóc sức khỏe: 1Weather cung cấp thông tin về chất lượng không khí và mức độ phấn hoa để bạn có thể bảo vệ sức khỏe của mình.
Những tính năng chính của 1Weather

  Những tính năng chính của 1Weather

Ưu điểm của ứng dụng 1Weather

  • Dự báo thời tiết chính xác: 1Weather sử dụng dữ liệu từ các nguồn uy tín như Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS) và Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia (WDT) để cung cấp các dự báo thời tiết chính xác nhất có thể.
  • Chi tiết dự báo: 1Weather cung cấp các dự báo thời tiết chi tiết theo giờ, hàng ngày và hàng tuần. Bạn có thể xem dự báo nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió, điều kiện thời tiết, v.v.
  • Cập nhật theo thời gian thực: 1Weather cập nhật dự báo thời tiết theo thời gian thực để bạn luôn nắm bắt được tình hình thời tiết hiện tại.
  • Bản đồ radar: 1Weather cung cấp các bản đồ radar trực tiếp để bạn có thể theo dõi các điều kiện thời tiết nguy hiểm như bão, lốc xoáy, mưa đá, v.v.
  • Chăm sóc sức khỏe: 1Weather cung cấp thông tin về chất lượng không khí và mức độ phấn hoa để bạn có thể bảo vệ sức khỏe của mình.
Ưu điểm của ứng dụng 1Weather

  Ưu điểm của ứng dụng 1Weather

1Weather là một ứng dụng thời tiết tuyệt vời cho những ai muốn có thông tin thời tiết chính xác và chi tiết. Tải nhanh ứng dụng bằng cách truy cập vào đường link dưới đây.

1Weather: Forecast & Radar

1Weather: Forecast & Radar

Tải về

cho: Android, iOS,