Điều Khoản Dịch Vụ

Khi bạn sử dụng trang web Ungdungcc.com, bạn đồng ý và cam kết tuân theo điều khoản dịch vụ sau đây. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu chúng trước khi sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web.

Sử Dụng Dịch Vụ

  • Sử Dụng Tính Năng Tải Ứng Dụng: Trang web Ungdungcc.com cung cấp các tính năng cho phép bạn tìm kiếm, xem, và tải về các ứng dụng từ CH Play và App Store. Bạn cam kết sử dụng dịch vụ này chỉ cho mục đích cá nhân và không để mục đích thương mại hoặc pháp luật bất hợp.
  • Trách Nhiệm Cá Nhân: Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng trang web Ungdungcc.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của ứng dụng hoặc tác động tiêu cực đối với thiết bị của bạn sau khi tải ứng dụng từ trang web của chúng tôi.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

  • Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó theo chính sách quy định trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Tài Khoản: Nếu bạn tạo tài khoản trên trang web Ungdungcc.com, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và thông tin đăng nhập của bạn. Bạn cũng đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của tài khoản của bạn.

Quyền Sở Hữu

  • Nội Dung Trang Web: Tất cả nội dung trên trang web Ungdungcc.com, bao gồm các ứng dụng, hình ảnh, và tài liệu khác, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép.
  • Không Sao Chép hoặc Sử Dụng Thương Mại: Bạn không được sao chép, phát tán, tái sử dụng, hoặc sử dụng mục đích thương mại bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ mà không cần thông báo trước. Bạn cũng có quyền ngưng sử dụng trang web này bất kỳ lúc nào.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc cập nhật điều khoản dịch vụ này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng Điều Khoản Dịch Vụ này là một bản tóm lược. Để đảm bảo rõ ràng về các quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng trang web Ungdungcc.com, vui lòng đọc toàn bộ Điều Khoản Dịch Vụ trên trang web của chúng tôi. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email: [email protected]. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.